Skontaktuj się z nami

Amper Serwis Leszek Krupiński
ul. Łabędzia 1, 05-420 Józefów
NIP: 532 010 27 85
Adres e-mail: biuro@amperserwis.pl
Tel: +48 509 873 388


Amper Serwis Sp. z o.o.
ul. Łabędzia 1, 05-420 Józefów
NIP: 532 209 35 47,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000011733, Kapitał Zakładowy (opłacony w całości) 5000,00 zł