OFERTA

prace wykonawcze

Budowa sieci kablowych i napowietrznych SN i nn
Budowa stacji transformatorowych
Kolizje energetyczne
Budowa i konserwacja oświetlenia
Awaryjna naprawa infrastruktury
Zasilanie placu budowy
Pomiary elektroenergetyczne
Sieci i przyłącza teletechniczne i światłowodowe

prace projektowe i doradcze

Projekty sieci kablowych i napowietrznych SN i nn
Projekty stacji transformatorowych
Kolizje energetyczne
Nadzór i doradztwo dla inwestycji elektroenergetycznych, również w języku angielskim i niemieckim

inne usługi

Przeciski pod drogami i przeszkodami
Wynajem podnośnika koszowego 20m
Wynajem pojazdu ciężarowego z dźwigiem HDS
Wynajem wciągarki kablowej